Kontakt

Elektro Kuhta d.o.o.

Adresa:
Drage Ivaniševića 2A, 10090 Zagreb

Sjedište:
Baburičina 12, 10000 Zagreb

Tel/Tax:
+385 1 37 90 216 & +385 1 37 90 219

Mob:
+385 98 91 98 165

E-mail:
elektro-kuhta@globalnet.hr

info@elektro-kuhta.hr

OIB:
70759656123

Račun u Zagrebačkoj banci d.d. /IBAN račun:

HR0523600001101328192

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / MBS: 080204340

Iznos temeljnoga kapitala: 69.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: I. Kuhta, F. Kuhta